Behandlingar

/Behandlingar
Behandlingar 2017-03-09T15:35:44+00:00

Behandlingar

Massage på Hälsoteamet

Våra massageterapeuter är certifierade och medlemmar i Kroppterapeuternas yrkesförbund. De utför klassisk massage, avslappningsmassage, Manuell Lymfdränage, energimassage och TCM = Thoracal Mobilisering (andningsmassage enligt Lotorpsmetoden).

Läs mer om Lotorpsmetoden här

Massagebehandlingen kan vara både avslappnande, förebyggande samt rent rehabiliterande vid specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler) men har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi och muskelfunktionsdiagnostik.

Ex: Gör spända muskler mjuka och elastiska, ökar blodcirkulationen i musklerna, har en avslappnande effekt på kroppen, ger en djupare och lugnare andning, ger en ökad kroppskännedom, motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar, god effekt på ansträngda muskler i idrottssammanhang, motverkar spänningar vid smärttillstånd, motverkar stress, har en lugnande effekt på nervsystemet, ökar vår koncentrationsförmåga, ökar kroppens allmänna välbefinnande mm

Behandling: 45 – 60 min

Dagligen får vi i oss slaggprodukter via kost, dryck och andning samt slaggprodukter som bildas vid förbränning i kroppen.
Om vi är avslappnade i kroppen så fungerar lymfcirkulationen via muskelpumpen i armarna och benen medan det finns ett undertryck i bålen som sköter dränaget. Men om vi är stressade, spända i muskler eller har känslomässiga blockeringar (som bla ger muskelspänningar) så försämras lymfcirkulationen och det blir svårare för kroppen att rensa ut ”skräpet” det stannar kvar i kroppen.
Slaggprodukterna försurar kroppen och ger smärta. Ibland behöver vi hjälpa lymfsystemet att föra ut dem.
Lymfdränage är en mjuk form av behandling som får kroppen att slappna av föra lymfvätskan till tömningspunkter. Slaggprodukterna förs ut från kroppen via andningen, huden, njurar och tarm.
Goda effekter på ex: Olika smärt tillstånd, fibromyalgi, reumatiska besvär, stress, svullnader i kroppen, tinitus, ödem efter bröst op. mm

Behandlingen tar 60 – 75 min

(andningsmassage enligt Lotorpsmetoden)
Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat: Hosta, doftallergi, astmaliknande besvär.
Även personer med till exempel riktig astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar. Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt.

Behandlingstid: 60 min

Energimassage balanserar kroppens energiflöden genom tryck på akupunkturpunkter, blodcirkulationen stimuleras och genomblödningen i musklerna ökar. Lymfsystemet aktiveras och blodtrycket påverkas gynnsamt.

Alla mår bra av behandlingen. Speciellt välgörande är den för Dig om Du har spänningar i axlar, skuldror, nacke och rygg. Massagen ökar också Ditt kroppsmedvetande.
När du får Energimassage sitter Du i en specialbyggd stol i en avslappnad ställning.
Massören arbetar på rygg, nacke, höfter, armar och huvud enligt ett visst mönster som följer akupunktursystemet.

Behandlingstid: 20 min